Ikona XML
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek (głosów: 1, średnia ocena: 5,00)
Loading...Loading...

xml:id, wersja 1.0

Rekomendacja W3C z dnia 9 września 2005 roku

Niniejsza wersja:
http://www.w3.org/TR/2005/REC-xml-id-20050909/

Najnowsza wersja:
http://www.w3.org/TR/xml-id/

Poprzednia wersja:
http://www.w3.org/TR/2005/PR-xml-id-20050712/

Edytorzy:
Jonathan Marsh, Microsoft jmarsh@microsoft.com
Daniel Veillard, Ekspert zaproszony daniel@veillard.com
Norman Walsh, Sun Microsystems Norman.Walsh@Sun.COM

Tłumaczenie: Robert Filipowski

Streszczenie

Niniejszy dokument definiuje znaczenie atrybutu xml:id jako atrybutu ID w dokumentach XML, a także definiuje przetwarzanie tego atrybutu w celu identyfikacji atrybutów ID, w przypadku braku walidacji, bez korzystania z zewnętrznych zasobów i bez polegania na podzbiorach wewnętrznych.

Status niniejszego dokumentu

Rozdział ten opisuje status niniejszego dokumentu w momencie jego publikacji. Inne dokumenty mogą ten dokument zastąpić. Listę aktualnych publikacji W3C i najnowszą korektę tego technicznego raportu można znaleźć na stronie głównej raportów technicznych W3C.

Niniejszy dokument jest rekomendacją W3C. Został on stworzony przez W3C XML Core Working Group jako część XML Activity. Został sprawdzony przez członków W3C oraz inne zainteresowane strony i został zatwierdzony przez przewodniczącego konsorcjum. Jest to stabilny dokument, który może zostać wykorzystany jako materiał źródłowy, lub być cytowany jako odnośnik normatywny w innym dokumencie. Rolą W3C w tworzeniu rekomendacji jest zwrócenie uwagi na specyfikację i wspieranie jej szerokiego rozlokowania. Zwiększa to funkcjonalność oraz interoperacyjność sieci.

Wersja angielska niniejszej specyfikacji jest jedyną normatywną wersją. Tłumaczenia tego dokumentu na inne języki mogą być również dostępne.

Jeśli posiadają państwo jakieś uwagi odnośnie tego dokumentu proszę przesłać je na adres public-xml-id@w3.org, listę mailingową z publicznym archiwum. Errata do tej edycji jest również dostępna.

Niniejszy dokument definiuje znaczenie atrybutu xml:id jako atrybutu ID w dokumentach XML i definiuje przetwarzanie tego atrybutu w celu identyfikacji atrybutów ID, w przypadku braku walidacji, bez korzystania z zewnętrznych zasobów i bez polegania na wewnętrznym podzbiorze DTD.

Niniejszy dokument został oparty na dokumencie xml:id Version 1.0 Proposed Recommendation z 12 lipca 2005 roku. W wyniku opinii otrzymanych podczas recenzowania doszło do niewielkich zmian redakcyjnych. Ślady współdziałania pomiędzy przynajmniej dwiema implementacjami tej specyfikacji zostały udokumentowane w Raporcie Implementacji. Pakiet testowy jest również dostępny.

Niniejszy dokument został stworzony zgodnie z Polityką Patentową W3C z 5 lutego 2004 roku. Grupa robocza utrzymuje listę zgłoszonych patentów odnośnie tego dokumentu; strona ta zawiera również instrukcje zgłaszania [i wykluczania] patentu. Osoba, znająca patent, który według niej zawiera istotne kwestie dotyczące tej specyfikacji powinna zgłosić informację zgodnie z rozdziałem 6 Polityki Patentowej W3C.

Spis treści

1. Wstęp
2. Terminologia
3. Składnia
4. Przetwarzanie atrybutów xml:id
5. Informowanie aplikacji
6. Błędy
7. Zgodność
7.1. Zgodność z xml:id
7.2. Zgodność ze standardem XML Information Set
8. Rozszerzalność

Załączniki

A. Literatura
B. Literatura (nienormatywny)
C. Wpływ na formę kanoniczną dokumentu (nienormatywny)
D. Technologie walidacji (nienormatywny)
D.1. Walidacja za pomocą DTD
D.2. Walidacja za pomocą XML Schema
D.3. Walidacja za pomocą RELAX NG
E. Normalizacja wartości atrybutów ID (nienormatywny)

1.Wstęp

XML 1.0 i XML 1.1 udostępniają mechanizm przypisywania elementom unikalnych identyfikatorów. Mechanizm ten polega na zadeklarowaniu typu atrybutu jako "ID", a następnie na potwierdzeniu przez analizator syntaktyczny, że:

  • wartość atrybutu ID odpowiada dopuszczalnej formie leksykalnej,
  • wartość ta ma charakter unikalny w danym dokumencie XML,
  • każdy element ma co najwyżej jeden unikalny identyfikator.

Deklaracje w wewnętrznym lub zewnętrznym podzbiorze DTD dokumentu XML mogą przypisać atrybuty do typu ID. Jednakże przetwarzanie zewnętrznego podzbioru DTD jest opcjonalne dla zgodnych ze standardami procesorów XML i niektóre specyfikacje, w szczególności SOAP, nie zezwalają w ogóle na korzystanie z DTD, nie gwarantując, że wszyscy użytkownicy dokumentu XML będą w stanie prawidłowo rozpoznać identyfikatory.

Identyfikatory mogą zostać zadeklarowane również poprzez zewnętrzne mechanizmy. Warto zwrócić uwagę na standard XML Schema, który udostępnia typ „xs:ID”, mający taką samą unikalność i kryteria walidacji co XML. Jednak nie ma gwarancji, że poprawny schemat będzie akurat dostępny dla użytkownika ani, że uda mu się go w razie potrzeby przetworzyć.

Przy tworzeniu stabilnych łączy XML do dodatkowych źródeł, pożądany jest mechanizm umożliwiający rozpoznawanie przez wszystkie, zgodne ze standardami procesory XML, unikalnych identyfikatorów elementów, niezależnie od tego czy spełniają one kryteria walidacji, czy też nie. Niniejsza specyfikacja pozwala autorom na identyfikację elementów za pomocą atrybutu ID, który może być rozpoznany przez każdy procesor niezależnie od tego, jakie, albo czy, deklaracje wewnętrzne bądź zewnętrzne są dostępne.

Dodatkowym problemem jest to, że identyfikatory oparte na DTD i na XML Schema są dostępne za pomocą różnych mechanizmów konceptualnych – odpowiednio są to: właściwość standardu infoset attribute type i rodzina właściwości type definition. Potrzebny jest ujednolicony mechanizm rozpoznawania identyfikatorów.

Niniejsza specyfikacja udostępnia taki mechanizm: określa on semantykę atrybutów xml:id. Ta specyfikacja została stworzona jako oddzielna warstwa przy przetwarzaniu, kompatybilna z istniejącymi technologiami walidacji. Implementatorom zaleca się wspieranie przetwarzania xml:id i uczynienia procesu przypisywania typu ID domyślnym działaniem ich procesorów.

Myślą przewodnią podczas tworzenia tej specyfikacji było to, aby wynik przetwarzania xml:id był taki sam, jak gdyby odpowiednia deklaracja została zauważona i wykorzystana przez procesor.


Niniejszy dokument jest tłumaczeniem rekomendacji W3C xml:id Version 1.0. Tłumaczenie to nie ma statusu dokumentu normatywnego i może zawierać błędy wynikające z tłumaczenia. Tylko dokument znajdujący się na stronie W3C pod adresem http://www.w3.org/TR/2005/REC-xml-id-20050909/ ma charakter normatywny.

Copyright © 2004 W3C® (MIT, ERCIM, Keio), Wszystkie prawa zastrzeżone. W3C stosuje następujące zasady dotyczące odpowiedzialności cywilnej, znaku towarowego, używania dokumentu i licencji oprogramowania.

Dodaj komentarz